فروشگاه ایشا فایل

تجزیه الگوریتم‌های تکاملی برای بهینه‌سازی چندهدفه نویزی

مسائل چند هدفه یک دسته از مسائل بهینه‌سازی هستند، که شامل بیش از یک تابع هدف هستند و این توابع هدف باید به طور همزمان بهینه‌سازی شوند. توابع هدف باید متضاد باشند، پس مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها به‌جای یک راه‌حل نیاز...

سال انتشار: 2016 زبان: فارسی-انگلیسی قیمت: 24,000 تومان
ارسال در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۱ دانلود مقاله