فروشگاه ایشا فایل

بهینه‌سازی الگوریتم چند هدفه نویزی با استفاده از کلونی زنبور عسل

مسائل بهینه‌سازی چند هدفه یک دسته از مسائل بهینه‌سازی هستند، که شامل بیش از یک تابع هدف هستند و این توابع هدف باید به طور همزمان بهینه‌سازی شوند. توابع هدف باید متضاد باشند، پس مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها به‌جای یک راه‌حل...

سال انتشار: 1397 زبان: فارسی قیمت: 12,000 تومان
ارسال در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۳ دانلود مقاله